ABB Robotics i Jönköping

Program från 2019

ÖKA PRODUKTIVITETEN I ER VERKSAMHET MED FLEXIBEL AUTOMATION OCH DIGITALA LÖSNINGAR

Kom till ABB och få en unik fabriksvandring där vi och våra medutställare visar allt från maskinbetjäning med 3D-sensorer, kollaborativa robotar till allt däremellan som hör till en modern robotcell.

9.30-12.00 & 13.30-16.00
Lunch: 12.00-13.00

Medutställare

Aptean kommer att presentera Apteans kompletta lösningar för underhåll (API PRO) och produktionsövervakning (AXXOS OEE). API PRO och AXXOS OEE i4.0-lösningar är vårt sätt att frigöra din potential för utveckling med hjälp av lloT, SaaS-lösningar, mobilitet, systemintegration och affärsintelligensverktyg (BI).

B&R Industrial Automation Vårt budskap är vårt uppdrag. Strävan efter Perfection in Automation har insprirerat och väglett B&R i över 35 år. För oss betyder perfektion mer än att utveckla de bästa lösningarna inom industriell automation. Det betyder också att vi vill och är nära våra partners. Detta uppnås genom ömsesidigt samarbete med inriktning på kunskapsdelning och kompetensutveckling. För att ställa de rätta frågorna och hitta rätt lösningar arbetar vi ständigt med att vara en teknologisk ledare inom automationsindustrin. Vår roll som globala centrum för maskin- och fabriksautomatisering stärker vår ledarskapsposition och lägger till en ny drivkraft för vår imponerande rekord av fortsatt tillväxt.

Festo kan erbjuda smarta och intuitiva lösningar både inom pneumatisk och elektrisk automation. Festo kommer bl.a. att visa upp nya motorer och drivsteg, applikationer och produkter för energieffektivisering samt smarta användningsområden för ventiler och gripdon.

OEM Automatic AB jobbar med alla typer av visionlösningar och komponenter för 2D och 3D applikationer, både hårdvara och mjukvara. På mässan kommer fokus ligga på olika 3D tekniker så som ToF, structured light, stereo vision och lasertriangulering. Dessa tekniker tillsammans med smarta mjukvaror ger helhetslösningar som effektiviserar automationen. 

Renishaw kommer att visa Renishaw Equator som är en flexibel mätutrustning anpassad för produktionsmiljö. Använd den som en central mätstation där operatörer själva gör kontrollmätningar och avlastar mätrummet. Placera den i en cell med bearbetningsmaskin och robot, Equatorn håller koll på styrprocessen för obemannad produktion.

SCHUNK är världsledande inom gripsystem och uppspänningsteknik. Med över 11 000 standardkomponenter kommer Schunk att visa diverse gripdon & robottillbehör häribland robotväxlare, gradare samt vakuum produkter. 

Standardmekanos fokus har sedan 1958 varit att leverera verktyg som hjälper den svenska metallindustrin att höja kvalitén och förbättra produktiviteten. Vi har allt från uppspänning, märkutrustning, standarddetaljer till pneumatiska gradmaskiner BIAX tillhör de verkliga pionjärerna inom pneumatiska verktyg. Fortfarande är företaget i tätposition och deras produkter är självklara val för dem som varken vill kompromissa med kvaliteten eller med ergonomin.

Troax Dina moderna industriprocesser är säkra, när ingen annan än behörig personal har åtkomst till företagets maskiner. Troax säkerhetsstängsel bestående av nät-, plåt- och pc-paneler för maskinskydd ger maximal person- och maskinsäkerhet enligt maskindirektivet. Styrkan sitter i genomtänkta detaljer, som kan kombineras med nya och gamla moduler inom beprövade system. 

För mer information kontakta

Martin Jönsson 
070-60 40 288
martin.jonsson@se.abb.com 

Hitta till ABB Robotics